Google Chrome Sắp Cho Phép Điều Khiển Trình Phát Đa Phương Tiện Bằng Bàn Phím

Phiên bản Google Chrome 73, được lên kế hoạch ra mắt vào tháng sau, sẽ lần đầu tiên chính thức hỗ trợ các phím điều khiển đa phương tiện có trên nhiều bàn phím máy tính hiện đại. Các phiên bản Chrome chạy trên hệ điều hành Chrome OS, macOS và Windows sẽ được hỗ […]