Blog

ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI VÀ BẢO HÀNH Thời gian giao hàng theo thời gian thỏa thuận, Bảo hành 3 năm đối với những sản phẩm của Khaij Art và bắt đầu tính từ khi quý khách đặt hàng. Đơn vị tính: VNĐ. Hàng hóa mới